vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (48) 2018 (37)
Sběr tříděného odpadu(14.11.2013 - 14.12.2013)

Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. vyhlásily na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, i v roce 2013 soutěž  s názvem „My třídíme nejlépe“.

Obec Horní Smrčné se umístila na čelních místech žebříčku. Všem občanům, kteří svědomitě třídí odpad patří velký dík. Ale i zde jistě máme velké rezervy a věřím, že v příštím období budeme mít výtěžnost tříděného odpadu ještě lepší. Za poslední čtyři uzavřená čtvrtletí jsme dostali za vytříděný odpad 11.486,- Kč, což není málo, ale zdaleka to nepokryje náklady odpadového hospodářství obce. Tato suma je přibližně srovnatelná s platbou za směsný komunální odpad ( popelnice).  Pronájem kontejnérů na tříděný odpad a svoz tříděného odpadu je dalším nákladem obce.

 

Podrobnosti o jednotlivých soutěžích a výsledky jsou k nahlédnutí na internetové adrese :

 

http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2013-2/

 

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup k této oblasti

starosta obceobsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec