vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (49) 2018 (48) 2019 (46) 2020 (50) 2021 (37) 2022 (44) 2023 (31) 2024 (14)
Sběr tříděného odpadu(14.11.2013 - 14.12.2013)

Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. vyhlásily na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, i v roce 2013 soutěž  s názvem „My třídíme nejlépe“.

Obec Horní Smrčné se umístila na čelních místech žebříčku. Všem občanům, kteří svědomitě třídí odpad patří velký dík. Ale i zde jistě máme velké rezervy a věřím, že v příštím období budeme mít výtěžnost tříděného odpadu ještě lepší. Za poslední čtyři uzavřená čtvrtletí jsme dostali za vytříděný odpad 11.486,- Kč, což není málo, ale zdaleka to nepokryje náklady odpadového hospodářství obce. Tato suma je přibližně srovnatelná s platbou za směsný komunální odpad ( popelnice).  Pronájem kontejnérů na tříděný odpad a svoz tříděného odpadu je dalším nákladem obce.

 

Podrobnosti o jednotlivých soutěžích a výsledky jsou k nahlédnutí na internetové adrese :

 

http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2013-2/

 

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup k této oblasti

starosta obceobsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec