vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (49) 2018 (48) 2019 (43) 2020 (28)
Revize a obnova katastru nemovitostí(03.02.2010 - 03.09.2010)

Katastrální úřad provede v letošním roce revizi a obnovu katastrálního operátu. Co to pro občany znamená? Dojde k sloučení operátu (evidence) katastru nemovitostí (KN) a operátu pozemkového katastru (PK, údaje ve zjednodušené evidenci) do jedné evidence a to: OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT nebo chcete-li NOVÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ. Tomu bude předcházet revize katastru dokladová i fyzická. Podrobnosti k prostudování jsou v příloze - týká se to všech vlastníků budov a pozemků v katastru obce.


revize a obnova katastráního operátu

obsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec