vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (48) 2018 (47) 2019 (27)
Revize a obnova katastru nemovitostí(03.02.2010 - 03.09.2010)

Katastrální úřad provede v letošním roce revizi a obnovu katastrálního operátu. Co to pro občany znamená? Dojde k sloučení operátu (evidence) katastru nemovitostí (KN) a operátu pozemkového katastru (PK, údaje ve zjednodušené evidenci) do jedné evidence a to: OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT nebo chcete-li NOVÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ. Tomu bude předcházet revize katastru dokladová i fyzická. Podrobnosti k prostudování jsou v příloze - týká se to všech vlastníků budov a pozemků v katastru obce.


revize a obnova katastráního operátu

obsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec