vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (49) 2018 (48) 2019 (46) 2020 (50) 2021 (37) 2022 (44) 2023 (31) 2024 (14)
Návrh rozpočtu obce na rok 2007(12.02.2007 - 27.02.2007)
 Rozpočtové příjmy  - daňové  
třída druh příjmu Kč  ( v tisících)
1111 daň z příjmů FO závislá činnost a funk.p. 51,0
1112 daň z příjmů FO  OSVČ 11,0
1121 daň z přijmů PO 65,0
1211 DPH 105,0
1341 poplatek ze psů 0,5
1511 daň z nemovitostí 41,0
  daňové přijmy celkem 273,5
     
 Rozpočtové příjmy  - nedaňové  
3722 sběr komunálních odpadů 1,2
6171 příjem z pronájmů 13,0
6310 příjem z úroků 1,5
  nedaňové příjmy celkem 15,7
     
4112 neinv. přijaté transfery ze SR 6,9
     
  Úhrn příjmů rozpočtu  296,1
     
Běžné a kapitálové výdaje  
2212 místní komunikace 2,5
2310 pitná voda 20,0
2321 odpadní vody 30,3
3113 základní školy 42,0
3399 záležitosti kultury a sděl p. (SPOZ) 2,5
3631 veřejné osvětlení 17,5
3633 plynofikace obce 87,0
3722 komunální odpady 25,3
3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň 5,0
6112 zastupitelstvo - odměny 25,0
6171 činnost místní správy 34,0
6399 ostatní finanční operace 5,0
   
Úhrn výdajů rozpočtu 296,1


obsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec