Melodie uplynulých let v HS (11.06.2023)

MUDr. Míková -dovolená (22.05.2023)

MUDr. Miková oznamuje:

Ve dnech 29.5.- 2.6.2023 bude ambulance uzavřena,z důvodu čerpání dovolené.
V akutních případech zastupuje MUDr. Filkuka.
Za MUDr. Mikovou     Zemanová Ivana

Den melanomu Třebíč (21.05.2023)

Charita Třebíč -info (11.05.2023)

setkávání na hřišti (03.05.2023)

Počínaje sobotou 6.5. 2023 budou pravidelná setkání na hřišti.

Začátek v 18,00..

Změna programu vyhrazena.😰🐒

Zajímavá přednáška v areálu Za vratama, Bransouze. (03.05.2023)

5. května (tento pátek) v 18 hodiny v areálu Za vratama v Bransouzích se uskuteční zajímavá přednáška na téma: Svět ve kterém žijeme-evoluce nebo inteligentní plán? Více informací na webu obce.

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

Přednášku povede Ing. Josef Potoček, jakožto jeden z nejvýznamnějších odborníků na tuto problematiku u nás, se zahraničním přesahem, autor řady knih a publikací na toto téma. 

Zde je osnova přednášky:

Svět, ve kterém žijeme

Co je základem našeho života? Evoluce, nebo stvoření?

1. Naše situace

(otevřené otázky naší existence)

2. Darwinův omyl

(mikroevoluce není makroevoluce)

3. Život a informace

(vznik řádu z chaosu?)

4. Inteligentní plán

(problém návrhu a konstrukce)

5. Evoluce, nebo stvoření?

(dvojí pohled na svět – situace volby)

Přednáška má podobu audiovizuálního programu, tj. mluvené slovo je průběžně doprovázeno obrazovým materiálem z počítačové prezentace (50 snímků).

V úvodní části je položen důraz na význam otázky, odkud pocházíme a jaký je smysl našeho života. Obsahem dalších třech částí je informace o tom – na základě odborné diskuse ve světě – v čem spočívají omyly Darwinovy teorie. Výklad se opírá o současné poznání vědy (genetika, molekulární biologie, teorie informace), se závěrem, že vědeckou alternativou k evoluční teorii je koncept označovaný jako inteligentní plán.

V závěru je posluchač veden k tomu, že se sám musí zamyslet nad tím, kde je pravda o jeho životě: zda jsme jen výsledkem nějaké kosmické náhody, anebo zda je za naším životem Bůh jako náš Stvořitel. Délka programu cca 60 minut, s možností následné diskuse (podle zájmu)

S pozdravem Ing. Libor Cejpek, Bransouze 1

Čarodějnice (27.04.2023)

V neděli je poslední dubnový den. Pálení čarodějnic, svatek příchodu jara.

A proto, že je to neděle, soudek Kozlíka narazíme už v 17,00 hod.

Všichni jste zváni.

<<1234 ... >>
obsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec