vyvěšeno | archív: 2006 (4) 2007 (2) 2008 (10) 2009 (14) 2010 (26) 2011 (23) 2012 (25) 2013 (23) 2014 (30) 2015 (26) 2016 (45) 2017 (49) 2018 (48) 2019 (44) 2020 (49) 2021 (24)
Závěrečný účet za rok 2005(04.06.2006 - 20.06.2006)

Závěrečný účet  za  rok 2005

 

 Rozpočtové příjmy

 třída druh příjmu                                                              Kč

1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosti a funk.pož.      54 620,-

1112 Daň z přijmů FO ze samostatné výděl. Činnosti      21 429,-

1113 Daň z přijmů FO z kapital. Výnosu                          3 279,-

1121 Daň z přijmů PO                                                    63 515,-

1211 Daň z přidané hodnoty                                         103 227,-

1335 Polatky za odnětí funkce lesa                                    3 518,-

1337 Poplatek za likvidaci komunál.odp.                           1 200,-

1341 Poplatek ze psů                                                           450,-

1361 Správní poplatky                                                      1 050,-

1511 Daň z nemovitostí                                                   42 144,-

4112 Neinvestiční dotace ze SR                                           782,-

4134 Převody z rozpočtových účtů                                351 589,58

Daňové přijmy celkem                                                 646 803,58

 

6171 Činnost místní správy                                           23 188,50

6310 Obecné příjmy z fin. Operací                                  2 531,31

Nedaňové příjmy celkem                                           25 719,81

 

Přijmy celkem                                                           672 523,39

 

Běžné a kapitálové výdaje

 třída druh výdajů                                                                  Kč

 2219 Provoz silniční doprav                                           1 866,-

3113 Základní školy                                                      27 412,-                        

3631 Veřejné osvětlení                                                    6 804,-

3633 Plynofikace                                                        361 124,-

 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         18 492,-

 3745 Péče o veřejnou zeleň                                            1 020,-

6112 Zastupitelstvo obce                                               20 400,-

 6171 Činnost místní správy                                           17 320,-

6310 Obecné výdaje z fin. operací                                  4 332,-

6330 Převody vlastním fondům                                   351 589,58

6399 Ostatní finanční operace                                         2 603,-

 Úhrn výdajů                                                              812 962,58

 

Změna stavu bankovních účtů                                 

Stav k 1. 1.                                                                   491 963,69

Stav k 31. 12.                                                               351 524,50

Rozdíl +-                                                                      140 439,19obsah poskytuje starosta Jaromír Křivánek, webdesign zajišťuje Jiří Němec